โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประกวดดนตรีสากล | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมประกวดดนตรีสากล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 กันยายน 2561 - 19 กันยายน 2561

สถานที่ : โรงอาหาร

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา (อุปนายกคนที่ 3)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา