โลโก้เว็บไซต์ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มกราคม 2563 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 1219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563

สถานที่ : อาคารพืชผัก

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

       สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง เพื่อรายงานผลการวิจัยโครงการหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง ระยะที่ 6 เชิญชวนเข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ อาคารพืชผัก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. โดยผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้ที่

ผู้ประสานงาน
1. นายกิตติพันธ์  เพ็ญศรี             อีเมล์ : kit_kittiphan@hotmail.com

                                                โทรศัพท์  082 163 3135

                                                 Line ID : kittiphan_pensri


2.นายชัยวัฒน์  พงศ์สุขุมาลกุล    อีเมล์ : Pongsukhu@hotmail.com

                                                โทรศัพท์ : 084 363 4337

                                                 Line ID : lannalampang

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา