โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวาย กฐินสามัคคี | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวาย กฐินสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 796 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 ตุลาคม 2559 - 29 ตุลาคม 2559

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวาย กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ประจำปี 2559

ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 29 ตุลาคม 2559

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา