โลโก้เว็บไซต์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาหาร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง - เดิม) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาหารจำนวน 1 ชุด ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตามเอกสารแนบต่อไปนี้

เอกสารแนบ >> https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/11/20161116110000_94414.pdf

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา