โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วันปิยมหาราช ประจำปี 2565
อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


กิจกรรม KM ด้านการวิจัย และ ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน
จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมการใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูกาแฟ
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ศึกษาดูงาน สวก.2565
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรม KM ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 2
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 1
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 95

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา