โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

โครงการแปลงสาธิตพันธุ์แตงกวาและฟักทอง
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมเปิดตสน(งานทรัพย์สิน)ปีงปม63
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นักศึกษาพืชศาสตร์ดูงาน22/1/63
พุธ 22 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมอพสธ01/63
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เกาหลีดูงาน10มค63
ศุกร์ 10 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปิดตรวจครุภัณฑ์62
พุธ 8 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ผอสวพ+ญี่ปุ่นดูงาน
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

คัดเมล็ดพันธุ์ฟักทอง
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สถาบันเทียนจินดูงาน
พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าภายในดูงาน8/62
พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 62

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา