โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564
อังคาร 21 กันยายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ถอดบทเรียน บพท.
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

“ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน”
พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ U2T
พุธ 4 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ิมอบใบประกาศ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมการถอดบทเรียน
อังคาร 29 มิถุนายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


การหารือหาแนวทางการนำกัญชา ไปใช้ในปศุสัตว์ และช้าง
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหาร กลุ่มที่ 2
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหาร กลุ่มที่ 1
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 81

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา