โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 2
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 1
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ศึกษาดูงานไผ่และครั่ง
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


กิจกรรม Field Day 2565
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อมทร.เยี่ยม สวก.
พุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564
อังคาร 21 กันยายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ถอดบทเรียน บพท.
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

“ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน”
พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ U2T
พุธ 4 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 87

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา