โลโก้เว็บไซต์ วรวัฒน์   รัมพณีนิล | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 ผู้เขียน : วรวัฒน์ รัมพณีนิลการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว
จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

    ด้วยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน และตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 8690 บาท เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวามคม 2563 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้    1. ตำแหน่ง แม่บ้าน   2. >> อ่านต่อ


เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี
อังคาร 15 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

      ผลงานวิชาการ เรื่อง เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี "พันธุ์ล้านนา" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค (ตอน 1) ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 44 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2563 หน้า 132 - 135 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี    >> อ่านต่อ


การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Flagship 2563)
จันทร์ 7 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

      วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับคณะวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมอาหาร และโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Flagship 2563)” สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต” ในการแปรรูปข้าวเกรียบฟักทอง ฟักทองแผ่นแห้ง (Pumpkin flakes) และหมูยอฟักทอง จากฟักทองพันธ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ตั้งระเบียบ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.           โดยภายในงานได้จัดให้เยี่ยมชมนิทรรศการ การบริหารจัดการน้ำ , ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด , โครงการยกระดับคุณภาพชี... >> อ่านต่อ


หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์ ช้อป ชิม ชม
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ต้อนรับและเปิดโครงการคลินิกเทคโนโลยี: “หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์      ช้อป ชิม ชม” ที่ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำระบบเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์” ให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง กลุ่มเกษตรกรสมุนไพรอินทรีย์ตำบลนิคมพัฒนา กลุ่มข้าร... >> อ่านต่อ


โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2
อาทิตย์ 14 มิถุนายน 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ httpps://atri.rmutl.ac.th// ติดต่อสอบถาม โทร. 0 5434 2553 หรือ 065 004 2299 Dowload ใบสมัคร โครงการจ้างงาน มทร.ล้านนา ต้าน COVID - 19 เฟส 2 ส่งใบสมัครมาทางอีเ... >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง ... >> อ่านต่อ


ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ60
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 9.00 น. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง และปลูกต้นไม้  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 22


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา