โลโก้เว็บไซต์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2560 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560
            วันที่ 20 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำพิธี...
สวก.สัมพันธ์ ฮ่วมกั๋นสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2561
     วันที่ 24 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดโครงการ "โครงการ สวก.สัมพันธ์ ฮ่วมกั๋นสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2561" เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของไทย ในงา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา