โลโก้เว็บไซต์ ปลูกดาวเรือง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ปลูกดาวเรือง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลพิธีปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองโดยมีกำหนดให้ออกดอกช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา