โลโก้เว็บไซต์ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560” เพื่อแสดงกตมุทิตาจิตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณ อาย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา