โลโก้เว็บไซต์ ติดตามงานแตงโม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ติดตามงานแตงโม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี พร้อมทีมงาน  ให้การต้อนรับ Prof.Dang Xuanmin ในการเข้าร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา