โลโก้เว็บไซต์ ขนดอกดาวเรือง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ขนดอกดาวเรือง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ม.ราชภัฏลำปาง
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดโครงการ  “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทอง ทั้งล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา