โลโก้เว็บไซต์ วันปิยมหาราช 23 ตค 60 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันปิยมหาราช 23 ตค 60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล  นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่ารา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา