โลโก้เว็บไซต์ อบรมหมอดินอาสา10พย60 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อบรมหมอดินอาสา10พย60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทและหมอดินอาสาประจำตำบลเข้าศึกษาดูงาน
      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และหมอดินอาสาประจำตำบล จำนวน 60 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ สถา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา