โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา(สวนดุสิต)ดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นักศึกษา(สวนดุสิต)ดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางเข้าศึกษาดูงาน
      วันที่  16 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา