โลโก้เว็บไซต์ สมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้ศึกษาดูงาน 21 พ.ย.60 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้ศึกษาดูงาน 21 พ.ย.60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมการผลิตไวน์ผลไม้
      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับคณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา