โลโก้เว็บไซต์ งานเกษตรราชภัฏครั้งที่ 6 5-11มค60 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

งานเกษตรราชภัฏครั้งที่ 6 5-11มค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6
      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกลุ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา