โลโก้เว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันเข้าดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันเข้าดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน
       วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และทีมคณาจารย์ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Pi-Jen Tsai จาก National Pingtung...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา