โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปางเข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปางเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
       วันที่ 23 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สุเทพ  ทองมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง สถาบันการเรียนรู้เพื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา