โลโก้เว็บไซต์ ครูตชดตากดูงาน20-02-61 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ครูตชดตากดูงาน20-02-61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ต.แม่จัน จ.ตาก เข้าศึกษาดูงาน
     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ คณะเทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา