โลโก้เว็บไซต์ แม่โจ้ดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

แม่โจ้ดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงาน
     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษาชั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา