โลโก้เว็บไซต์ เกษตรจังหวัดอบรมกล้วยตากและเค้กกล้วยหอม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เกษตรจังหวัดอบรมกล้วยตากและเค้กกล้วยหอม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางในการนำเกษตรกรเข้าอบรมตามโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยตากและเค้กกล้วยหอม ณ สถา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา