โลโก้เว็บไซต์ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ
     วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา