โลโก้เว็บไซต์ คณะศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลน้ำโส | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

คณะศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลน้ำโส

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลคณะศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลน้ำโส อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
     วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางได้พาคณะศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลน้ำโส อำเภอแม่ท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา