โลโก้เว็บไซต์ ทำเชื้อรากอรมนมิย62 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ทำเชื้อรากอรมนมิย62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับ กอ.รมน.ลำปาง ผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดหนอนแมลงศัตรูพืช
       วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ และทีมงานอารักขาพืช ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน. จังหวัดลำปาง พร้อมด้ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา