โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษา62 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ถวายเทียนพรรษา62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุเสด็จ
       วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา