โลโก้เว็บไซต์ อธิบดีกรมการค้าภายในดูงาน8/62 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อธิบดีกรมการค้าภายในดูงาน8/62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน
       วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดย ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี หัวหน้าศูนย์พันธุกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา