โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาพืชศาสตร์ดูงาน22/1/63 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นักศึกษาพืชศาสตร์ดูงาน22/1/63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มกราคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
       วันที่ 22 มกราคม 2563 คณะนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์ใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา