โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเปิดตสน(งานทรัพย์สิน)ปีงปม63 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุมเปิดตสน(งานทรัพย์สิน)ปีงปม63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อการจัดหารายได้ ณ ห้องประชุมย่านาง เพื่อทำความเข้าใจเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา