โลโก้เว็บไซต์ โครงการแปลงสาธิตพันธุ์แตงกวาและฟักทอง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการแปลงสาธิตพันธุ์แตงกวาและฟักทอง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดงานโครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง
       วันที่ 13 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการฯ กล่า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา