โลโก้เว็บไซต์ มทรอีสาน(สกลนคร)ดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มทรอีสาน(สกลนคร)ดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน
       วันที่ 14 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรประกอบด้วย ศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา