โลโก้เว็บไซต์ ปลูกต้นไม้วันที่22พค63 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ปลูกต้นไม้วันที่22พค63

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 พฤษภาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล
       วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.มาลี. ตั้งระเบียบ พร้อมด้วยบุคลาการภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงานเนื่องในวันพืชมงคล 2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา