โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษา63 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ถวายเทียนพรรษา63

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ถวายเทียนพรรษา
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดปงวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา