โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลกิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา พร้อมทีมงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ ณ สหกรณ์ผู้ปลู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา