โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 กันยายน 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา