โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการปิดตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุมการปิดตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มกราคม 2563 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 8 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประเด็นการบริหารพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมย่านาง เพื่อสรุปผลการดำเนินการการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีและการบริหารพัสดุให้มีมีความถูกต้อง เรียบร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา