โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อการจัดหารายได้ ณ ห้องประชุมย่านาง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา