โลโก้เว็บไซต์ โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านใหม่นาแขม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านใหม่นาแขม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านใหม่นาแขม รับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และตรวจเยี่ยมในพื้นที่ดำเนินโครงการ ณ บ้านใหม่นาแขม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี อ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชม และทีมงาน พร้อมด้วย ท่านอุดม มณีขัติย์ รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล และ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการแก่ทีมงานโครงการยกระดับฯ โดยมี คุณอริสสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขม และ ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยทีมงานโครงการยกระดับฯ ให้การต้อนรับ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา