โลโก้เว็บไซต์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 14 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรประกอบด้วย ศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ, งานวิทยาศาสตร์การอาหาร, ศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืชออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา