โลโก้เว็บไซต์ โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 มิถุนายน 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ httpps://atri.rmutl.ac.th// ติดต่อสอบถาม โทร. 0 5434 2553 หรือ 065 004 2299

  • ส่งใบสมัครมาทางอีเมลล์ ATRI_RMUTL@hotmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา