โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถวายพระพร และปลูกต้นไม้ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมถวายพระพร และปลูกต้นไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง และร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามแนวถนนของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา