โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กันยายน 2563 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ ร่วมกับบุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา