โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 120 กันยายน 2563 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 120 กันยายน 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กันยายน 2563 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานการปรับปรุงพันธุ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 120 กันยายน 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา