โลโก้เว็บไซต์ ประการรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประการรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มกราคม 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดดังเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา