โลโก้เว็บไซต์ เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี  | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มกราคม 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผลงานวิชาการ เรื่อง เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี "พันธุ์ล้านนา" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค (ตอนจบ) ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564  หน้า 127 - 130 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา