โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมบุคลากร ด้านปฏิบัติการมาตรฐาน ISO17025 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการอบรมบุคลากร ด้านปฏิบัติการมาตรฐาน ISO17025

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันที่ 1-4 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้จัดฝึกอบรมบุคลากร ด้านปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรมและเข้าร่วมรับฟังการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา