โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด มทร.ล้านนา น่าน) ปีงบประมาณ 2564 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด มทร.ล้านนา น่าน) ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มิถุนายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1691 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา