โลโก้เว็บไซต์ โลกของพืชผัก (ฟักทอง) | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โลกของพืชผัก (ฟักทอง)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี เรื่อง "ทำไมฟักทองจึงเป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย" พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2564 หน้า 125 - 129 อ่านเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา